Technische specificaties

Print

Om probleemloze verwerking en kwaliteit te garanderen, dient aangeleverd materiaal te voldoen aan de normen die gelden voor krantendruk conform www.medibelplus.be. PDF moet voldoen aan de Ghent PDF Work Group standaard (www.gwg.org). PDF-bestanden vanuit enkele tientallen producten worden binnen deze standaard ondersteund. Indien technische hulp (corrigeren van kleurenprofielen, krantenprofiel integreren…) vereist is, wordt daar € 145 studiokosten voor aangerekend.

Aanleveren:

 

Bronmateriaal aanleveren in een zipfile met bestandsnaam:

FOKUSCAMPAGNE_BEDRIJF_FORMAAT.

Voor publireportages moet aangeleverd materiaal (beeld, logo en tekst samen) gebundeld in een zipfile doorgestuurd worden via WeTransfer of dergelijke.


E-mail :

*Graag volgende informatie in de onderwerpsregel:
Onderwerp: Naam adverteerder + Campagne + plaatsingsdatum
Materiaaladres : layout@smartmediaagency.be

!! Afbeeldingen minimaal 300 DPI, Logo vectorieel aanleveren (.eps of .ai).

Indien redactionele hulp vereist is, wordt daar afhankelijk van het formaat het volgende voor aangerekend:

  • 1/3 pagina € 200
  • 1/2 pagina € 250
  • 1/1 pagina € 300

* Indien hulp nodig is om fotomateriaal te verzorgen, wordt daar € 350 studiokosten voor aangerekend.

Gebruik de volgende ICC-profielen :

  • Knack / Le Vif :
    Isonewspaper26v4.icc
  • Het Nieuwsblad / Gazet van Antwerpen / De Standaard / Metro / Flair :
    ISOCoatedV2-300.icc

Heb je vragen over het aanleveren van materiaal, of zou je graag het kleurprofiel en overige materialen ontvangen, vraag dit aan via: layout@smartmediaagency.be of +32 (0)3 289 19 40.

Ads

Full Page 1/1 :
255 x 365mm
Max characters: 5000 characters

Half Page 1/2:
255 x 180 mm
Max characters: 3000 characters

Third Page 1/3:
255 x 120 mm
Max characters: 1200 characters

Full Page 1/1 :
190 x 265mm (+ 3mm bleed)
Max characters: 3300 characters

Half Page 1/2:
190 x 130mm (+ 3mm bleed)
Max characters: 1700 characters

Banner:
190 x 40mm (+ 3mm bleed)

Full Page 1/1 :
209 x 287mm
Max characters: 3300 characters

Half Page 1/2:
209 x 140mm
Max characters: 1700 characters

Third Page 1/3:
209 x 90mm
Max characters: 800 characters

Full Page 1/1 :
215 x 315mm
Max characters: 4000 characters

Half Page 1/2:
215 x 155mm
Max characters: 2400 characters

Third Page 1/3:
215 x 100mm
Max characters: 1000 characters

Banner:
215 x 40mm